Galvenā Dabas parks „Ragakāpa” un Jūrmalas Brīvdabas muzejs

Piedāvāju krievu valodas nodarbības pandēmijas laikā attālināti, kā arī nodarbības angļu valodā

bērniem - arī attālināti. Ir pieredze darbā ar bērniem. 

I offer Russian lessons remotely during the pandemic, in addition - for children - English lessons.

I have experience of working with children. 

Предлагаю уроки русского языка в период пандемии удаленно, кроме того - для детей -

уроки английского языка. Есть опыт работы с детьми.  


Je propose des cours de russe à distance lors d'une pandémie, en plus - pour les enfants - des cours d'anglais. J'ai de l'expérience avec les enfants. 


Pandēmijas laikā  ekskursijas nenotiek. 
В период пандемии экскурсии не проводятся. 
There are no excursions during the pandemic.
Dabas parks „Ragakāpa” un Jūrmalas Brīvdabas muzejs

 

Dabas parks „Ragakāpa” atrodas Jūrmalas pilsētas austrumu daļā pie Lielupes grīvas ( Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī).


Dabas parks „Ragakāpa” ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Tā izveidota ar nolūku saglabāt ar vecu priežu mežu apaugušo kapu teritoriju, tās bioloģisko daudzveidību.


Ekskursijas laikā paredzēts gan aiziet līdz pludmalei, gan pastaigāties pa mežu. Lai mazinātu antropogēno slodzi un saglabātu zemsedzi, dabas parkā ir izbūvēt taka – koka laipa aptuveni 2 km garumā. Taka ir sadalīta trijos tematiskos posmos: „Priežu”, „Augu”, „Kukaiņu”. Taka sākas pie Jūrmalas Brīvdabas muzeja. Izstaigājot taku var vairāk uzzināt par piekrastes mežu augu valsti, putniem un kukaiņiem.


Jūrmalas Brīvdabas muzejā izveidota interesanta ekspozīcija, kas stāsta par zvejnieku sadzīvi un darbu sākot jau ar 19.gs beigām. Iepriekš piesakoties muzejā, apmeklētājiem vasaras sezonas laikā (no 01.05. līdz 30.09.) tiek dota iespēja degustēt kūpinātas zivis vai zivju zupu ( par maksu).


Pārgājiena garums ekskursijā pa Dabas parku „Ragakāpa” ir aptuveni 4 km ( pa pludmali, taku un muzeju), tas ilgst aptuveni 2 st., bet ar zivju degustāciju – 3 st.