Galvenā Lielais Ķemeru Tīrelis

Piedāvāju krievu valodas nodarbības pandēmijas laikā attālināti, kā arī nodarbības angļu valodā

bērniem - arī attālināti. Ir pieredze darbā ar bērniem. 

I offer Russian lessons remotely during the pandemic, in addition - for children - English lessons.

I have experience of working with children. 

Предлагаю уроки русского языка в период пандемии удаленно, кроме того - для детей -

уроки английского языка. Есть опыт работы с детьми.  


Je propose des cours de russe à distance lors d'une pandémie, en plus - pour les enfants - des cours d'anglais. J'ai de l'expérience avec les enfants. 


Pandēmijas laikā  ekskursijas nenotiek. 
В период пандемии экскурсии не проводятся. 
There are no excursions during the pandemic.
Lielais Ķemeru Tīrelis

(ekskursija kājām 4 km)


 

Ekskursijas garums : 2 stundas.


Pastaiga pa Lielā Ķemeru tīreļa laipu aizņem aptuveni 1,5 stundu. Koka laipa izbūvēta 3 kilometru garumā starp maziem purva ezeriņiem, tā saucamām lāmām. Ķemeru Tīrelis ir apburoša vieta - sūnu, vaivariņu, lāceņu, dzērveņu, pundurbērzu un priedīšu valstība. Lielā Ķemeru tīrelī sastopami dažādi putni: purva tilbīte, cielaviņa, dzeltenais tārtiņš. Šeit valda miers, tikai paretām dzirdamas putnu balsis, un, ja palaimējas, var izdzirdēt, kā tālumā iekliedzas dzērves. Purva sastopams interesants augs – rasene. Šis augs lai izdzīvotu savās lipīgās lapiņās notver kukaiņus un “apēd” tos. Ekskursijas laikā zinātkāriem tūristiem būs iespēja uzzināt kas ir purvs, kā veidojas kūdra un ārstnieciskais sērūdens.